De term SOFROLOGIE, afgeleid van het klassieke Grieks (*sôs : harmonieus; phren : geest; logos : kennis), betekent “de studie van de harmonisering van het bewustzijn”.

Het is een discipline die iedereen kan helpen om geestelijke rust te ontwikkelen door middel van een persoonlijke training die gebaseerd is op ontspanningstechnieken en diepgaande bewustwording in verband met het lichaam en de geest. Meer dan één op twee Fransen die lijden onder stress zou er belang bij hebben om die stress onder controle te houden met behulp van sofrologie. Dat is geen verwaarloosbaar gegeven, aangezien 6 Fransen op 10 zeggen met stress te maken te krijgen.

Opmerking toevoegen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.